بایگانی‌های پویش پاسخگویی در وزارت صمت - الفبا خبر
پویش پاسخگویی در وزارت صمت و چند نکته /فریبا رسولی، کارشناس ارتباطات ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

پویش پاسخگویی در وزارت صمت و چند نکته /فریبا رسولی، کارشناس ارتباطات

الفبا:مدیریت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت از شنبه هفته گذشته با برگزاری نشستی خبری ارتباط رسانه ها را با مدیران وزیر صمت آغاز کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست