بایگانی‌های پژوهشکده پولی و بانکی - الفبا خبر
اگر درباره مالیات بر سود سپرده کلان نظرکارشناسی بخواهند، اعلام می کنیم ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به الفبا:

اگر درباره مالیات بر سود سپرده کلان نظرکارشناسی بخواهند، اعلام می کنیم

الفبا-حسین بردبار: رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد که این پژوهشکده درصورت درخواست ارایه نظر کارشناسی خود درموضوعات مختلف {ازجمله موضوع مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی }این کار را انجام می دهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست