بایگانی‌های پژوهشکده_بیمه - الفبا خبر
پژوهشکده بیمه در توسعه اکوسیستم نوآوری در صنعت نقش آفرین است ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
مدیرعامل بیمه سامان تاکید کرد:

پژوهشکده بیمه در توسعه اکوسیستم نوآوری در صنعت نقش آفرین است

الفبا:مدیرعامل بیمه سامان در نشستی درپژوهشکده بیمه بر نقش این پژوهشکده در ایجاد و توسعه اکوسیستم نوآوری در صنعت بیمه تاکید کرد.

بیم ها و امیدها در تحلیل ادواری بازار بیمه کشور – ۱۷ دی ۱۳۹۷

بیم ها و امیدها در تحلیل ادواری بازار بیمه کشور –

الفبا: حسین بردبار - نگاهی به گزارش شماره یک از تحلیل ادواری بازار بیمه کشور درسال 96 که اخیرا توسط پژوهشکده بیمه تهیه و منتشر شده است؛ بیم ها و امیدهای فراوانی را برمی انگیزاند

اولین شماره نشریه تحلیل ادواری بازار بیمه کشور توسط پژوهشکده بیمه منتشر شد ۱۷ دی ۱۳۹۷

اولین شماره نشریه تحلیل ادواری بازار بیمه کشور توسط پژوهشکده بیمه منتشر شد

الفبا: نخستین شماره نشریه تحلیل ادواری بازار بیمه کشور با ترتیب انتشار دو فصلنامه، حاوی مطالعات و روش‌هایی برای تهیه شاخص‌های تحلیل بازار بیمه و ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه انتشار یافت.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست