بایگانی‌های پژوهش های مجلس - الفبا خبر
گزارش مرکز پژوهش های مجلس از سناریوهای متفاوت برای بنزین ۲۵ آذر ۱۳۹۷

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از سناریوهای متفاوت برای بنزین

الفبا: با وجود بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری، مقامات اصرار دارند دولت فعلا برای سهمیه‌بندی یا اصلاح قیمت سوخت تصمیمی ندارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست