بایگانی‌های پیام رسان مالی - الفبا خبر
تاکید رییس کانون بانکهای خصوصی بر تقویت طرح جایگزین سوئیفت ۰۵ مرداد ۱۳۹۸

تاکید رییس کانون بانکهای خصوصی بر تقویت طرح جایگزین سوئیفت

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: طرح مجلس درباره توسعه پیمان های پولی و پیام رسان مالی جایگزین سوئیفت می‌تواند گام مثبتی باشد که سیاستگذار پولی را تقویت کند که ابزارها و روش های جدید را بیش از گذشته بتواند استفاده کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست