بایگانی‌های پیروزی ایران - الفبا خبر
شگفتی غرب از توافق اوپک برای کاهش عرضه نفت و پیروزی ایران ۱۷ آذر ۱۳۹۷

شگفتی غرب از توافق اوپک برای کاهش عرضه نفت و پیروزی ایران

الفبا: تحلیلگران اقتصادی و رسانه ها در غرب دستیابی به توافق کاهش عرضه نفت میان اعضای اوپک و دیگر کشورها را که باعث افزایش نسبی قیمت ها شد، مایه شگفتی و فراتر از انتظار توصیف کردند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست