بایگانی‌های پیشنهاد حذف حق بیمه قرارداد - الفبا خبر
پیشنهاد حذف حق بیمه قرارداد ۰۱ دی ۱۳۹۷
شبکه کانون­های تفکر ایران مطرح کرد:

پیشنهاد حذف حق بیمه قرارداد

الفبا : شبکه کانون­های تفکر ایران با اشاره به اینکه حق بیمه قرارداد به مانعی در مسیر بهبود فضای کسب و کار تبدیل شده است، به ضرورت حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی تاکید کرد و سه راهکار برای جبران تبعات مالی حذف حق بیمه قرارداد پیشنهاد داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست