بایگانی‌های پیمان سپاری - الفبا خبر
انتقاد سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از بخشنامه پیمان سپاری بانک مرکزی ۰۲ دی ۱۳۹۷

انتقاد سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از بخشنامه پیمان سپاری بانک مرکزی

الفبا: سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت طبقه بندی صادر کنندگان در بخشنامه پیمان سپاری بانک مرکزی تنبیه شرکت هایی است که بیش از 10 میلیون دلار صادرات داشته اند.

پیمان سپاری بخاطر عدم توافق با همتی همچنان ادامه دارد ۲۴ آبان ۱۳۹۷

پیمان سپاری بخاطر عدم توافق با همتی همچنان ادامه دارد

الفبا: سلاح ورزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت انعطافی در روابط بانک مرکزی و بخش خصوصی اتاق ایران ایجاد نشد و پیمان سپاری به قوت خود باقی ماند.

پیمان سپاری بخاطر عدم توافق با همتی همچنان ادامه دارد ۲۴ آبان ۱۳۹۷
معاون اتاق ایران اعلام کرد:

پیمان سپاری بخاطر عدم توافق با همتی همچنان ادامه دارد

 الفبا: سلاح ورزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت انعطافی در روابط بانک مرکزی و بخش خصوصی اتاق ایران ایجاد نشد و پیمان سپاری به قوت خود باقی ماند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست