بایگانی‌های چک برگشتی - الفبا خبر
کاهش بیش از۱۵ درصدی ارزش چک‌های برگشتی نسبت به ماه گذشته ۲۹ تیر ۱۳۹۸

کاهش بیش از۱۵ درصدی ارزش چک‌های برگشتی نسبت به ماه گذشته

صابر:بر اساس آمار بانک مرکزی ؛ در خردادماه 98، در کـل کشـور 6.5 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 842 هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ (ارزش) بـه ترتیـب 9.2 درصد و 15.1 درصد کاهش یافته‌است.

نگاهی به ضوابط پی گیری چکهای برگشتی جدید ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نگاهی به ضوابط پی گیری چکهای برگشتی جدید

الفبا: بانک باید حتماً یک شماره را بر روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، اما بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند

حاتم یزدی: چک از گردونه اقتصاد دنیا حذف می شود ۱۲ دی ۱۳۹۷

حاتم یزدی: چک از گردونه اقتصاد دنیا حذف می شود

الفبا: مدیرعامل سابق بانک صادراتاظهار داشت ما شاهد هستیم که فرد توان مالی برای پاس کردن مبلغ چک را دارد اما این کار را نمی‌کند و اقدام به صدور چک از حسابی می‌کند که موجودی آن ناکافی است.

در قانون جدید چک با یک برگشتی، همه حساب های صاحب چک مسدود می شود ۰۴ آذر ۱۳۹۷

در قانون جدید چک با یک برگشتی، همه حساب های صاحب چک مسدود می شود

الفبا: با تغییر شیوه برگشت چک، دستورالعمل های شدیدتری برای صاحبان چک های برگشتی اعمال می شود و ۲۴ ساعت پس از برگشت شدن یک چک، همه حساب‌های صادرکننده نزد تمام بانک‌ها مسدود می‌شوند.

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکانپذیر شد؛ دسته چک صیاد ۲۲ مهر ۱۳۹۷

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکانپذیر شد؛ دسته چک صیاد

الفباخبر: بنابر اعلام بانک مرکزی از این پس می‌توانید با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوید.

تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافت ۰۱ مهر ۱۳۹۷

تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافت

الفباخبر: بالغ بر ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزش حدود ١٣٠ هزار میلیارد ریال در مرداد ۹۷ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست