بایگانی‌های ۸۵‌گانه خودرویی - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
۲ ماه تا سررسید بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی ۱۳ آبان ۱۳۹۷

۲ ماه تا سررسید بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی

الفبا: خودروسازان کمتر از ۶۰ روز فرصت دارند تا از ابتدای دی ماه بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی یعنی مرحله سوم طرح "استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی" را اجرایی کنند.