بایگانی‌های ​٤٠ هزار دانش‌آموز - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
​۴٠ هزار دانش‌آموز اولین کارت بانکی خود را از بانک صادرات ایران دریافت کردند ۱۸ آذر ۱۳۹۷

​۴٠ هزار دانش‌آموز اولین کارت بانکی خود را از بانک صادرات ایران دریافت کردند

الفبا:بیش از ٤٠ هزار دانش‌آموز، فراگیری امور مالی و بانکداری الکترونیک را در قالب طرح «سپهر دانش» در بانک صادرات ایران آغاز کردند.