بایگانی‌های 10 شرکت بیمه ای - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
اعلام توانگری مالی ۱۰ شرکت بیمه ای ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اعلام توانگری مالی ۱۰ شرکت بیمه ای

الفبا: نهاد نظارتی در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه (شماره 69) تا کنون سطح توانگری مالی ده شرکت بیمه ای را اعلام کرده است.