بایگانی‌های 12شرکت - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
قدرالسهم بانک صادرات در ۱۲ شرکت بزرگ فروخته شد – ۱۸ دی ۱۳۹۷

قدرالسهم بانک صادرات در ۱۲ شرکت بزرگ فروخته شد –

الفبا: رئیس اداره‌کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک صادرات ایران از فروش ١٢ شرکت غیرابزاری این بانک خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای فروش قدرالسهم بانک در ٧ شرکت دیگر این بانک نیز تا پایان سال انجام شده است.