بایگانی‌های 12 بانک ایرانی - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
۱۲ بانک ایرانی همچنان به سوئیفت متصل هستند ۲۰ آبان ۱۳۹۷

۱۲ بانک ایرانی همچنان به سوئیفت متصل هستند

الفبا: حدود 12 بانک ایرانی در فهرست تحریم ثانویه آمریکا قرار ندارند و سوئیفت آنها باز خواهد بود.