بایگانی‌های 17مرداد - الفبا خبر
زندگی و مرگ مرزهای خبرنگاری ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

زندگی و مرگ مرزهای خبرنگاری

الفبا: پرسشگری به معنای گستاخی نیست، مطالبه‌گری برای تخریب و انتقام و تسویه‌حساب شخصی نیست، کنجکاوی فضولی نیست، انتقاد برای برافکندن بنیان‌های موجود نیست، اصرار و پافشاری ناشی از منافع فردی و باندی نیست، پیگیری و سؤال برای دانستن حقیقت است نه برای مچ‌گیری و به محکمه بردن، آنچه ذکر شد همه و همه سنگ زیرین کار خبری است، هرکس قلم بر می‌دارد، هرکس انگشت بر کیبورد می‌نوازد، هرکس دوربین بر گردن به ثبت و ضبط رویدادها و فرایندهای ریزودرشت جامعه می‌پردازد، هرکس میکروفن در دست در میدان تجربه‌های اجتماعی پرده از رازهای مگو برمی‌دارد، او بی‌شک یک خبرنگار است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست