بایگانی‌های 17 شرکت طلبکار بیمه ای - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
اعلام فهرست طلب شرکتهای بیمه ای از سایپا/ بیمه های تعاون و ایران معین در دوسوی جدول ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

اعلام فهرست طلب شرکتهای بیمه ای از سایپا/ بیمه های تعاون و ایران معین در دوسوی جدول

الفبا-صابر:فهرست بدهی خودروسازی سایپا به 17 شرکت بیمه درحالی انتشار یافته است که شرکت بیمه تعاون با بیش از 199میلیارد و 600 میلیون تومان به عنوان طلبکارترین و شرکت ایران معین با 300 میلیون تومان طلب در دو سوی جدول اعلام این بدهی ها قرارگرفته اند.