بایگانی‌های 193 میلیارد تومان - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
پرداخت بیش از ۱۹۳ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک صادرات استان مرکزی ۱۱ آذر ۱۳۹۷
در ٨ ماه ابتدای سال ٩٧:

پرداخت بیش از ۱۹۳ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک صادرات استان مرکزی

الفبا: بانک صادرات استان مرکزی بیش از یک هزار و ٩٣٩ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کرد.