بایگانی‌های 20ساله برق - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
خرید تضمینی ۲۰ساله برق از نیروگاه های تجدید پذیر ۱۸ آذر ۱۳۹۷
معاون وزیر نیرو در پاسخ به الفبا اعلام کرد:

خرید تضمینی ۲۰ساله برق از نیروگاه های تجدید پذیر

الفبا-حسین بردبار:معاون وزیر نیرو و رییس سازمان ساتبا از خرید تضمینی 20ساله برق از نیروگاه های تجدید پذیر به عنوان مشوقی برای توسعه انرژی های پاک و تجدیدپذیر در کشور خبرداد.