بایگانی‌های 200 میلیارد تومان - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت شرکتهای بیمه گر به زلزله زدگان کرمانشاه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
دبیر کارگروه بیمه آتش سوزی سندیکای بیمه گران در پاسخ به الفبا:

تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت شرکتهای بیمه گر به زلزله زدگان کرمانشاه

الفبا: حسین بردبار؛ دبیر کارگروه بیمه آتش سوزی سندیکای بیمه گران در نشست دبیران کارگروه های تخصصی این سندیکا در پاسخ به الفبا از تخصیص 200 میلیارد تومان خسارت شرکتهای بیمه گر به زلزله زدگان کرمانشاه خبرداد.