بایگانی‌های 2018 - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
رقابت در بازار مبادله صنعت بیمه در سال ۲۰۱۸ ۱۹ دی ۱۳۹۷

رقابت در بازار مبادله صنعت بیمه در سال ۲۰۱۸

الفبا : صنعت مبادله بیمه زندگی، بازار پویایی دارد و رقابت گسترده ای را در میان بیمه گران دامن زده است ؛ به نحوی که گزارش 4 سال اخیر شرکت های بسیار بزرگ مالی جهانی در زمینه خرید، فروش و خدمات رسانی تجارت بیمه زندگی در بازار ثانویه نشان از رشد 34 درصدی آن دارد.