بایگانی‌های 3 میلیارد تومان - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
ماجرای ۳ میلیارد تومان هزینه از جیب برای آبخیزداری /جزئیات هزینه کرد ۲۰۰ میلیون دلاری آبخیزداری از صندوق توسعه ۰۳ دی ۱۳۹۷
گفت و گو با مدیرکل آبخیزداری سازمان جنگلها:

ماجرای ۳ میلیارد تومان هزینه از جیب برای آبخیزداری /جزئیات هزینه کرد ۲۰۰ میلیون دلاری آبخیزداری از صندوق توسعه

الفبا-حسین بردبار: آبخیزداری یکی از اقدامات پرخیر و برکت و ماندگار برای حفظ و بقای طبیعت است که کمتر درمورد آن بحث شده است.