بایگانی‌های 30 هزار نفر - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
بیمه سینا به زودی  ۳۰هزار بیمه گذار را تحت پوشش قرار می دهد ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

بیمه سینا به زودی ۳۰هزار بیمه گذار را تحت پوشش قرار می دهد

الفبا: قرارداد بزرگ بیمه سینا با یکی از بانکهای کشور در زمینه ی ارائه ی بسته های بیمه ای برای سی هزار نفر به زودی رونمایی خواهد شد .