بایگانی‌های 300میلیون دلار - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
بانک مرکزی برای برگرداندن منابع صندوق توسعه ملی مهلت خواست ۲۹ آبان ۱۳۹۷

بانک مرکزی برای برگرداندن منابع صندوق توسعه ملی مهلت خواست

الفبا: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت بانک مرکزی برای بازگرداندن 300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی که پارسال به اشتباه در بودجه هزینه شد، به رییس جمهوری نامه نوشته و تقاضای مهلت کرده است.