بایگانی‌های 50 شعبه - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
۵۰ شعبه بانک کشاورزی تا پایان امسال تعطیل می شود ۲۲ آذر ۱۳۹۷
در راستای کاهش هزینه های غیر ضرور:

۵۰ شعبه بانک کشاورزی تا پایان امسال تعطیل می شود

الفبا: مدیر عامل بانک کشاورزی گفت از ابتدای امسال 40 شعبه این بانک با هدف کاهش هزینه های غیرضرور بسته شده است و تا پایان سال 50 شعبه دیگر تعطیل یا ادغام می شود.