بایگانی‌های 60هزار چاه - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
هوشمندسازی کنتوربرق۶۰هزار چاه کشاورزی ۲۵ آذر ۱۳۹۷
مجری طرح هوشمندسازی شبکه برق کشور در پاسخ به الفبا:

هوشمندسازی کنتوربرق۶۰هزار چاه کشاورزی

الفبا-حسین بردبار:مجری طرح فهام (هوشمندسازی شبکه برق کشور) از نصب کنتور هوشمند برق برای 60هزارچاه کشاورزی در سراسر کشور در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت خبرداد.