بایگانی‌های 6500 مگاوات - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
تأمین مالی ساخت ۶۵۰۰ مگاوات نیروگاه برق انجام شد ۱۹ دی ۱۳۹۷

تأمین مالی ساخت ۶۵۰۰ مگاوات نیروگاه برق انجام شد

الفبا: عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت "این بانک با رویکرد ورود به طرح های زیرساختی و سرمایه بر که بخش خصوصی قادر به اجرای آنها نیست، تاکنون طرح های بزرگ نیروگاهی با ظرفیت تولید 6 هزار و 500 مگاوات را تأمین مالی کرده است."