بایگانی‌های 700_هزار_شغل - الفبا خبر
خرید روزانه ۲ هزار تومان کالای ایرانی ۷۰۰ هزار شغل ایجاد میکند ۲۶ تیر ۱۳۹۸

خرید روزانه ۲ هزار تومان کالای ایرانی ۷۰۰ هزار شغل ایجاد میکند

الفبا : خرید کالای خارجی به معنی تعطیل شدن تولید داخل ایران است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست