بایگانی‌های 800 میلیارد تومان - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
مغایرت ۸۰۰ میلیارد تومانی آمار وزارت بهداشت با سازمان پزشکی قانونی ۰۶ دی ۱۳۹۷

مغایرت ۸۰۰ میلیارد تومانی آمار وزارت بهداشت با سازمان پزشکی قانونی

الفبا : وزارت بهداشت پاسخگوی 800 میلیارد تومان مازاد دریافت از صنعت بیمه باشد.