بایگانی‌های 90 درصد - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ۹۰ درصد دولت ۲۵ دی ۱۳۹۷

اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ۹۰ درصد دولت

الفبا: ۹۰ درصد دستگاه های دولتی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را در دستگاه های خود اجرا کرده اند.