بایگانی‌های IFRS - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
تهیه صورتهای مالی بیمه معلم بر مبنای IFRS ۱۷ آذر ۱۳۹۷

تهیه صورتهای مالی بیمه معلم بر مبنای IFRS

الفبا:نایب رئیس هیات مدیره بیمه معلم گفت  با اجرای این فرایند بیمه معلم اولین شرکت بیمه ای خواهد بود که صورتهای مالی اش بر مبنای اين استاندارد تهیه خواهد کرد.