بایگانی‌های IFRS17 - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
اجرای IFRS17 برای یک سال به تعویق افتاد ۲۷ آبان ۱۳۹۷

اجرای IFRS17 برای یک سال به تعویق افتاد

الفبا: بیمه‌گران جهانی طی ماه‌های گذشته، خواستار تعویق و بهبود ارائه استاندارد بین‌المللی گزارش‌گری مالی IFRS17 شده‌اند. بر همین اساس، هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) رأی به تعویق اجرای IFRS17 برای یک سال تا روز اول ژانویه 2022 را صادر نمود.

درخواست سازمان بیمه اروپا برای تأخیر در اجرای IFRS17 ۲۱ آبان ۱۳۹۷

درخواست سازمان بیمه اروپا برای تأخیر در اجرای IFRS17

الفبا: استاندارد بین‌الملل گزارش‌گری مالی 17 نتایج ناهمگونی برای بیمه‌گران اتکائی در بخش‌های مختلف به‌همراه داشته است.