بایگانی‌های OTC - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
هیچ دارویی از پوشش بیمه خارج نشده است ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

هیچ دارویی از پوشش بیمه خارج نشده است

الفبا : مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت در حال حاضر بیش از 2 هزار و 400 قلم دارو تحت پوشش بیمه است.