بایگانی‌های PSP - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
پست بانک به زودی مجوز PSP میگیرد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

پست بانک به زودی مجوز PSP میگیرد

الفبا: پست بانک برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در مناطق روستایی نظر مسساعد بانک مرکزی را برای دریافت PSP جلب کرد.