بایگانی‌های pta1 - الفبا خبر
شروع تعمیرات اساسی واحد pta1 پتروشیمی شهید تندگویان ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

شروع تعمیرات اساسی واحد pta1 پتروشیمی شهید تندگویان

الفبا:واحد pta1 پتروشیمی شهید تندگویان برای انجام تعمیرات اساسی طبق برنامه زمانبندی ابتدای بهمن ماه، به مدت دو هفته از سرویس خارج شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست