بایگانی‌های UNWTO - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
گردشگری تحت تاثیر تحریم نیست؛ اجرای ۱۹۰۰ پروژه گردشگری با سرمایه گذاری ۶ میلیارد دلاری ۲۵ آبان ۱۳۹۷
در چهلمین نشست عمومی اعضای وابسته به UNWTO اعلام شد:

گردشگری تحت تاثیر تحریم نیست؛ اجرای ۱۹۰۰ پروژه گردشگری با سرمایه گذاری ۶ میلیارد دلاری

الفبا: علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور توانمندی های گردشگری ایران، فرهنگ پذیری صنعت توریسم و دیپلماسی عمومی را از عوامل مهم افزایش گردشگران در شرایط پس از تحریم برشمرد.

تمرکز گردشگری جهانی بر فعال سازی بخش خصوصی است ۲۵ آبان ۱۳۹۷
رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در گفتگو با الفبا:

تمرکز گردشگری جهانی بر فعال سازی بخش خصوصی است

الفبا: احمد اصغری رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران  دستاوردهای چهلمین نشست عمومی اعضای وابسته بهUNWTO  را که در همدان برگزار شد در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری تخصصی گردشگری "الفبا " تشریح کرد.